MBA logo

ကေမာၻဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဒုတိယအႀကိမ္စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအသီးသီးတြင္ ျပဳလုပ္

ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲကို ဇြန္လ(၁၈) ရက္ေန႕က စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီးတြင္ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္၊ စစ္ေတြဘဏ္ခြဲ မွ အရာထမ္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား မွ လည္းေကာင္း စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းခဲ့ၾကၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေ၀ါၿမိဳ႕တို႕တြင္လည္း ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္မွ အရာထမ္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ကေမၻာအုပ္စုကုမၸဏီအသီးသီးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းခဲ့သည္။

Read more ...

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ၂၀၁၅/၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္(MOB) မွ ပညာသင္ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ဇြန္လ (၁၀) ရက္၊ နံနက္ ၈ နာရီက ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ နီလာရတုခန္းမတြင္ က်င္းပ

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ၂၀၁၅/၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္(MOB) မွ ပညာသင္ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ဇြန္လ (၁၀) ရက္၊ နံနက္ ၈ နာရီက ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ နီလာရတုခန္းမတြင္ က်င္းပရာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒၚခင္ႏိုင္ဦးက ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာ ေဒၚၾကည္ၾကည္သန္းက ပညာသင္ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ပညာသင္ဆုရ ေက်ာင္းသူ ၅ ဦးအား တစ္ဦးလွ်င္ ပညာသင္စရိတ္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲပါရွိသည့္ေငြစုစာအုပ္ကုိ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည္။ ထို႔ေနာက္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒၚခင္ႏိုင္ဦးက ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာ ေဒၚၾကည္ၾကည္သန္းကုိ ေပးအပ္သည္။ ဆက္လက္၍ ပညာသင္ဆုရ ေက်ာင္းသူမရတနာဦးက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားက အခမ္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္းလုိက္သည္။ MOB ဘဏ္သည္ ယမန္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္ကလည္း ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၃ ဦးကုိ ပညာသင္ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

 

ရပ္ကြက္ထဲမွာေပါ့ဗ်ာ ႕ ႕ ႕ ။

 

ေႏြေနက ပူတယ္။ ဒီေန႔ စေနေန႔ ဆိုေတာ့ ႐ံုးပိတ္တယ္။ ေအးေအးလူလူ စာဖတ္မယ္ဆိုၿပီး ၿခံထဲမွာ ပက္လက္ ကုလားထိုင္ေလးခ်၊ ေဒးလီးသတင္းစာ ေလးထုတ္၊ ဟိုလွန္ဒီလွန္ ဇိမ္ပဲ။
“''ဟဲ့ ႕ ႕ ႕ အမယ္ေလးနံလိုက္တာ ေတာ္။ ဘယ္သူေပါက္တာလဲ''”

Read more ...

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္၏ ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၁။ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္ (MICB) သည္ ႏုိင္ငံပုိင္ေငြေရးေၾကးေရးအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ေငြေရးေၾကးေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားဥပေဒ(၁၉၉ဝ) အရ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းၿပီး အပ္ေငြမ်ားလက္ခံစုေဆာင္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း၊ ေငြ ေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ (၂၆) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဘဏ္လုပ္ ငန္းမ်ားတုိးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလုိက္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္လည္း ဝင္ ေငြခြန္မ်ားတုိးျမႇင့္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း၊ ထည့္ဝင္ေငြမ်ား ႏွစ္စဥ္တုိးတက္ထည့္ဝင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သကဲ့သုိ႔

Read more ...

ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ မြန္ျမတ္ေသာ ေရအလွဴဒါနမ်ား

ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းကို ကေမၻာဇဘဏ္ လီမိတက္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းက ဥကၠ႒အျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚနန္း ခမ္းေနာင့္က ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္လည္း ေကာင္း ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာ လူမႈ ဝန္းက်င္မွ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝမ်ားစြာကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူမႈေရးအက်ိဳး ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္ရန္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအဓိက ရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္း စဥ္(၅)ရပ္ကို စနစ္တက်ခ်မွတ္ကာ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္

(၁) သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ ပါက အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊
(၂) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း
(၃) ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(၄) လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးပံ့ပိုး ရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္း၊
(၅) လူမႈဝန္းက်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

Read more ...