MBA logo

လူေမြးျခင္းဆိုသည္

အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားမတည္ျမဲသည့္ ျပႆနာ၏အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည့္ "လူေမြးျခင္း" ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားတင္ျပလိုစိတ္ျဖစ္ေပၚခဲ႔ရပါသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသည့္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးျခင္း သည္ ''လူေမြးျခင္း'' ပီသသလို၊ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခု တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ အရည္အ ခ်င္းျပည့္ဝသည့္ (Resources) ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးျခင္းသာလွ်င္ "လူေမြးျခင္း" ပီသပါလိမ့္မည္။


ယေန႕ေခတ္ အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား၌ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူ တန္းစားမ်ားအေနျဖင့္ အထက္၌တင္ျပခဲ့ သည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ ဝန္ထမ္း ေကာင္းမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရမည့္အစား အရည္အခ်င္းျပည့္ဝရန္ မလိုဘဲ ျပန္မေျပာ နားေထာင္၊ လိုရာႀကိဳးဆြဲကႏိုင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အခြင့္အေရးအမ်ဳိးမ်ဳိးေပး ၍ ေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ လြဲမွားစြာ ''လူေမြးျခင္း'' အားေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။
''လူေမြးျခင္း'' ခံရေသာဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ေသြးနားထင္ေရာက္၍ ဝန္ထမ္း ထဲမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ မျမင္ေတာ့ ဘဲ ဘဝတူဝန္ထမ္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းအေပၚ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳမူျခင္း၊ အလုပ္ရွင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားမ်ားထံ မဟုတ္မမွန္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ သတင္းေပးပုိ႔ျခင္းျဖင့္ ငရဲမေၾကာက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ျပႆနာ၏အစကို ဖန္တီးခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။
အျပစ္မဲ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား အေၾကာင္းဖန္တီးခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ ပူေဆြးေသာက မ်က္ရည္က်၍ အလုပ္မွထြက္ခြာရသည္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းသာၾကည္ႏူးႏိုင္ ၾကသည္လား၊ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား ဆံုးရႈံး သြားျခင္းျဖင့္ မိမိ၏အဖြဲ႕အစည္း အက်ဳိးစီးပြားထိခိုက္လာမည္ကို မေတြးမိေလသလား၊ မိမိေမြးျမဴထားသည့္ ဝန္ထမ္းစိတ္၊ ဝန္ထမ္းအရည္အခ်င္းမရွိသူ၊ အခြင့္ထူးခံမ်ား၏တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ မိမိ၏ ေနာက္ေက်ာဓါးအထိုးခံရလိမ့္မည္ကို မသိေလသလား၊ ''လား'' ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္သူမ်ားသိထားသင့္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဘုရားတရားေတာ္မ်ားႏွင့္အညီ ရေတာင့္ရခဲသည့္ လူ႕ေလာကအတြင္းမွ လူသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း၊ စာနာစိတ္၊ သနားၾကင္နာစိတ္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာ စိတ္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ၊ ျပဳမူေန ထိုင္သြားသင့္ပါသည္။ မွန္တာလုပ္၊ ဟုတ္တာေျပာရပါမည္။ မိမိေၾကာင့္ သူတစ္ပါးႏွင့္ ဆက္စပ္အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုလံုး ဒုကၡေရာက္မည့္အေရးအား ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ သဘာဝတရားႀကီးသည္ ထာဝရေျပာင္းလဲ ေနတတ္သလို၊ ဝဋ္ေၾကြးသည္ ေျပးမလြတ္ လည္းေၾကာက္စရာ ေကာင္းလွပါသည္။
သူေတာ္စင္၊ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားပင္လွ်င္ ဝဋ္ေၾကြးေျပးမလြတ္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လို သာမာန္လူသားမ်ား မည္သုိ႔ ဝဋ္ေၾကြးမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္နည္း။ အရာရာကုိ တရားသေဘာႏွင့္ယွဥ္၍စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္ လူ႕ဘဝသက္တမ္း ႏွစ္ (၅ဝ) ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ လြဲမွားစြာ ''လူ ေမြးျခင္း'' ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳ ေတြ႕ခဲ့ရျခင္းမ်ားရွိခဲ့သလုိ တစ္ဆင့္စကားျဖင့္ ၾကားသိခံစားရျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္း အမွန္တကယ္တိုးတက္ ေအာင္ျမင္လိုလွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ အမွန္တကယ္အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားအား ျမင္တတ္ရန္ လိုအပ္သလို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ခ်ီးေျမႇာက္ ႏိုင္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ မိမိအတြက္သာအက်ဳိးရွိၿပီး သူတစ္ပါးႏွင့္ အဖြဲ႕ အစည္းအက်ဳိးမရွိသည့္ ''ဟန္သာရွိ အဆန္မရွိ'' သည့္သူမ်ားကုိ လြဲမွားစြာ ''လူေမြးျခင္း'' မျပဳမိေစရန္ႏွင့္ လြဲမွားေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားမတည္ၿမဲရသည့္ အဓိကျပႆနာကုိ သိျမင္ႏိုင္ၾက၊ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ၾကေစရန္ ဆႏၵျပဳေရးသားအပ္ပါသည္။
/ေအးႀကိဳင္ (ဘဏ္)/