MBA logo

ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္း၊ အသင္း၀င္ဘဏ္မ်ားအားလံုး Call Deposit အတိုးႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ (၂၂-၉-၂၀၁၇) ရက္စြဲျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္းထုတ္ျပန္လုိက္ပါသည္။

ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာရွာေဖြျခင္း

ကေနဒါလူမ်ဳိးသည္ မကၠဆီကိုလူမ်ဳိး ထက္ တစ္ဦးခ်င္းအသက္ရွည္မႈတြင္ (၅) ဆႏွင့္ ဝင္ေငြရရွိမႈတြင္ (၃) ဆ ပိုမုိလ်က္ ရွိေၾကာင္း စစ္တမ္းမွ သိရွိရပါသည္။ Juan သည္ မကၠဆီကိုလူမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ကေနဒါႏုိင္ငံ ၌ အလုပ္လုပ္ကုိင္လ်က္ ေနထုိင္မႈအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဝင္ေငြရရွိသကဲ့သို႔ အပို အလွ်ံမ်ား စုေဆာင္းႏုိင္သည့္အတြက္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည့္အျပင္ ကေနဒါႏုိင္ငံသားမ်ားကိုပင္ အလုပ္အကုိင္ မ်ား ခန္႔အပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
အိႏိၵယႏုိင္ငံသူ Bhagyawati သည္ ဆင္းရဲသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၌ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆ လခန္႔ အလုပ္လုပ္ရသည္။ သူမအေနျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ေဝးကြာေနသည့္အတြက္ သူမ၏ကေလးမ်ားက ေက်ာင္းတက္ရသည့္အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးရသည့္အျပင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ဘာသာစကားကြာျခားမႈမွာလည္း အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ရရွိေသာဝင္ေငြမွာလည္း မိသားစု စားေသာက္ရန္မဖူလံု၍ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း အသံုးမျပဳႏုိင္သည့္အျပင္ ဇာတိေျမမွခြဲခြာၿပီး ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ သြား ေရာက္ရွာေဖြစားေသာက္ရသည့္အတြက္ မဲဆႏၵေပးပုိင္ခြင့္မ်ားပါ ဆံုး႐ံႈးရပါသည္။ သူမကဲ့သို႔ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏အျခားေဒသမ်ားမွ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားစြာရွိသည့္အတြက္ သူမအေနျဖင့္ သူမ၏ ဘဝတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ အခြင့္အလမ္း အလြန္နည္းပါးပါသည္။

Read more ...

ကေမာၻဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းက ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္အတြက္ ေရသယ္ယာဥ္အသစ္တစ္စီးေပးအပ္လွဴဒါန္း

ကေမာၻဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ေရရွားပါးမႈအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိေသာေဒသမ်ားသို႔ ေရသယ္ယာဥ္အသစ္မ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္းလ်က္ရွိရာ စက္တင္ဘာလ (၁၃)ရက္ နံနက္ပိုင္းက ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္အတြက္ ေရဂါလံ(၃၀၀၀)ဆ့ံေရသယ္ယာဥ္အသစ္တစ္စီးကို ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးေက္ာမတီသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆုိပါေရသယ္ယာဥ္အသစ္ကို ပခုကၠဴျမိဳ႕၊ ျမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးမွဴးရုံးတြင္ ကေမာၻဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းကိုယ္စားကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္၊ပခုကၠဴဘဏ္ခြဲ(၁) တာ၀န္ခံ ေဒၚနီလာကို ႏွင့္ ပခုကၠဴဘဏ္ခြဲ(၂) တာ၀န္ခံ ဦးမုိးေဇာ္ထြန္းတုိ႔က ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ျပီး ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္ကိုယ္စား မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳက လက္ခံရယူခဲ့ၿပီးအခမ္းအနားသို႔ အစိုးရအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Read more ...

လူေမြးျခင္းဆိုသည္

အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားမတည္ျမဲသည့္ ျပႆနာ၏အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည့္ "လူေမြးျခင္း" ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားတင္ျပလိုစိတ္ျဖစ္ေပၚခဲ႔ရပါသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသည့္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးျခင္း သည္ ''လူေမြးျခင္း'' ပီသသလို၊ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခု တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ အရည္အ ခ်င္းျပည့္ဝသည့္ (Resources) ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးျခင္းသာလွ်င္ "လူေမြးျခင္း" ပီသပါလိမ့္မည္။

Read more ...

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပထမဆံုး Touch CB ၀န္ေဆာင္မႈကုိ CB Bank စတင္မိတ္ဆက္

CB Bank ၏ Touch CB အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားကို စက္ တင္ဘာလ ၂၁ ရက္၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက သာေကတရွိ Capital တြင္ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။ Touch CB သည္ CB Bank ႏွင့္ Visa PayWave, Mastercard contactless ကတ္တုိ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး

Read more ...